logo aoa

ARKAVIDIA ON AIR

Arkavidia on Air merupakan suatu acara berbentuk kumpulan kajian mengenai Isu-isu teknologi yang relevan dan berdampak kepada masyarakat. Kajian dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam dan mudah dimengerti tanpa perlu banyak pengetahuan sebelum-sebelumnya mengenai isu yang dibahas.